O nama

Tvrtka ADAMAS d.o.o. osnovana je 12.05.1998. Vlasnik je Vinko Mošić. Registrirana je na adresu Zgon 25, 21210 Solin.
• MB: 1433539
OIB: 56201907043

Bavimo se svim vrstama građevinskih radova
Firma posjeduje suglasnost za skupinu G građevina i izvođenje radova u toj skupini, skupinu H uključujući podskupinu H.1, te skupinu I uključujući podskupine I.4I.7 i I.8.

25
Godina iskustva
niz
Uspješnih projekata