Zemljani radovi

Iskop i odvoz materijala

Izvođenje svih vrsta iskopa, strojno ili ručno, prema planu iskolčenja ili po dogovoru. Također, vršimo odvoz iskopanog materijala na dogovorenu deponiju.

Zatrpavanje, nasipavanje, zbijanje

Nakon iskopa i odvoza materijala, vršimo zatrpavanje, nasipavanje i zbijanje svih vrsta materijala u cilju pripreme za armirano-betonske radove.

Drenaža

Vršimo radove drenaže zemljišta i odvodnje vode kako bi se spriječilo njeno zadržavanje. Drenaža može biti više ili manje potrebna, u zavisnosti od tipa zemljišta.