Pripremni radovi

Čišćenje, priprema i ograđivanje

Kako bismo pripremili teren za predviđene građevinske radove, vršimo čišćenje, pripremu i ograđivanje zemljišta.

Označavanje gradilišta

Prije početka radova, kako bi se poduzele sve sigurnosne mjere, osigurao nesmetani rad i sigurnost radnika te prolaznika, vršimo označavanje gradilišta.

Izrada nanosnih skela

Postavljanje nanosnih skela je uglavnom prva faza u gradnji objekta. One služe za prenošenje kota koje je na tlu obilježio geodet jer će u fazi iskopa te kote biti izgubljene.