Izolaterski radovi

Hidroizolacije

Vršimo sve vrste postavljanja hidroizolacije, bilo premazima, trakama ili folijama, na vanjskim dijelovima objekta (temelji, zidovi, terase),  ravnim krovovima, unutarnjim dijelovima objekata (sanitarni čvorovi, garaže...).

Termoizolacije

Vršimo radove na postavljanju termoizolacije u sklopu fasade, AB serklaža, na unutrašnjim stranama zidova, u sklopu krova. Radimo sve vrste toplinskih izolacija: izolacija krovišta i izolacije podova.