Armirano-betonski radovi

Temelji

Vršimo izradu temeljnih traka, temeljnih ploča, temelja samaca, temeljnih nadozida, te betoniranje podbetona za sve vrste temelja.

Nosive konstrukcije

Vršimo izradu armirano-betonskih zidova u žutoj i katnoj oplati, izradu svih vrsta horizontalnih i vertikalnih serklaža (stupova , greda, nadvoja, vijenaca te izradu svih armirano-betonskih stubišta). Također, izvodimo radove armirano-betonskih nosivih zidova u katnoj oplati.

Međukatne konstrukcije

Izrada ravnih i kosih monolitnih armirano-betonskih ploča.